Strona główna
  Metody wyszukiwania słów   Historia   Przykłady
   Bazy danych   Tezaurus użytkownika   Wygląd programu   Wersja demo   ZamówieniePrzykłady wyszukiwaniaPoniższe przykłady pokazują jak efektywnie posługiwać się programem podczas rozwiązywania zadań. Wskazane jest najpierw zapoznanie się z wersją demonstracyjną w celu zrozumienia obsługi i działania programu.

Zaprezentowano fragmenty kilkunastu typowych zadań występujących w czasopismach szaradziarskich - od najprostszych do nieco trudniejszych - ilustrujących kilka możliwości Krzyżówkomaniaka.


Wszystkie poniższe przykłady należy wykonywać z zaznaczoną opcją "tylko rzeczowniki".

Przykład 1 - Zwykła krzyżówka.

Nie możesz odgadnąć takiego hasła:

Określenie: Zapaleniec

Hasło: 9 liter, znane dwie:

    Ę           C

Nic mądrego nie przychodzi do głowy, więc szukamy!

Wyszukiwanie: Wpisujemy ilość liter oraz znane litery na odpowiednich pozycjach:

Znaleziono:

Rozwiązanie: opętaniec

To samo zadanie przy znajomości tylko jednej litery "Ę" spowoduje znalezienie 157 słów, których przejrzenie i znalezienie tego właściwego nie powinno być problemem:

Uwagi:

W taki sam sposób rozwiązuje się wiele innych krzyżówek: jolki, rozety, wirówki, arytmokrzyżówki itp.

Warto zwrócić uwagę na to, że przeglądnięcie nawet 300 - 400 wyszukanych słów zajmuje zaledwie od
 2 do 3 minut.


Przykład 2 - Eliminatka.

Należy odgadnąć pary wyrazów: 8 i 5 literowych, następnie litery wyrazu krótszego wykreślić z wyrazu dłuższego. Niewykreślone trzy litery są częścią rozwiązania zadania. Poniżej fragment eliminatki:

Określenia: Dawna hazardowa gra w karty (8) ● na szyi księdza (5)

Hasła: Odgadłeś krótsze hasło: 'stuła'. Niestety dłuższe, 8 literowe, pozostaje nieznane:

                  S T U Ł A        

Wyszukiwanie: Należy znaleźć wszystkie wyrazy 8 literowe, w których występują litery S, T, U, Ł, A.

Wpisz 'Ilość liter' = 8. Pola liter zostają puste. Włącz funkcję 'wyrazy zawierające litery' i wpisz znane litery:

Znaleziono:

Rozwiązanie: 'stukułka' - jest to jedyna gra w karty wśród 15 znalezionych słów - co łatwo sprawdzić współpracując z komputerowym słownikiem języka polskiego (funkcja 'Kopiuj').

Uwagi:

Do sprawdzenia znaczenia nieznanych wyrazów wygodnie jest używać słownika komputerowego. Po zaznaczeniu wyrazu (jak powyżej) kliknij przycisk 'Kopiuj', uaktywnij słownik i wklej do niego wyraz.


Przykład 3 - Metamorfoza

Sens zadania pokazuje ten przykład: od wyrazu 'Literka' należy przejść do wyrazu 'Słownik' zmieniając w każdym kolejnym wyrazie jedną, wskazaną literę, na inną i układając nowy wyraz przez anagramowanie:

 L I T E R K A
              
              
              
              
              
              
S Ł O W N I K

Wyszukiwanie: W pierwszym wyrazie należy zastąpić literę 'L' jedną z liter wyrazu 'słownik'. Drugi wyraz składa się więc z liter: I, T, E, R, K, A oraz jednej z siedmiu liter słowa 'Słownik'.

Trzeba więc wykonać siedem prób, oto pierwsza:

Tym razem korzystamy z funkcji "wyrazy zbudowane z liter", gdyż w poszukiwanym słowie nie mogą wystąpić inne litery poza wpisanymi!

W kolejnych próbach zamiast 'S' wpisujemy 'Ł', 'O', 'W', 'N', 'I', 'K'.

Znaleziono:

Rozwiązanie:

W siedmiu próbach znajduje się: 'rekista', 'koteria', 'niterka' oraz kilka innych bardzo "niekrzyżówkowych" wyrazów. 'Niterka' raczej odpada (brak anagramowania), zostają do wyboru dwa wyrazy: 'rekista' i 'koteria'. Który z nich jest tym właściwym - to już problem rozwiązującego zadanie.


Przykład 4 - Konsonatka.

W tym zadaniu zamiast określeń podaje się, w kolejności alfabetycznej, wszystkie spółgłoski występujące w wyrazach. Najlepiej rozpocząć rozwiązywanie od wyrazów zawierających najwięcej spółgłosek (duża szansa wyszukania tylko jednego wyrazu).

Określenie: W jednym ze słów występują spółgłoski: Ć, P, R, Ś, T.

Hasło:  8 liter.

Wyszukiwanie:

Znaleziono:

Rozwiązanie:

Jedynym rozwiązaniem jest 'upartość', gdyż pozostałe dwa słowa zawierają oprócz podanych spółgłosek również inne.


Przykład 5 - Anagramy, Kombinagramy

(i wszystkie inne zadania wymagające anagramowania)

Gdy znamy wszystkie litery wyrazu anagramowanego - nie ma problemu. Po określeniu długości wyrazu wpisujemy je do pola "wyrazy zbudowane z liter" i naciskamy Enter.

Zdarza się jednak, że brakuje nam jednej lub kilku liter. Poniżej taki właśnie przykład rozwiązywania kombinagramu.

Jest to zadanie złożone z czterech diagramów oznaczanych jako A, B, C, D. Do diagramu A wpisuje się wyrazy odgadywane na podstawie podanych określeń. W kolumny diagramu C należy wpisać anagramy utworzone z liter znajdujących się w odpowiadających im kolumnach diagramu A. Zdarza się, że kolumny diagramu A nie są całkowicie wypełnione. Co robić?

Określenie: W kombinagramie (diagram A), w kolumnie 8 literowej, odgadłeś jedno słowo: 'trupa'. Brakuje trzech liter.

Hasło: Autor zadania podał, że wyrazy diagramu C (po anagramowaniu) zaczynają się taką samą literą. Już wiesz (na podstawie innej odgadniętej kolumny), że jest to litera 'S'.

Wyszukiwanie: Należy połączyć działanie trzech funkcji programu:

1. Określ położenie pierwszej, znanej już litery:

2. Do pola 'wyrazy zawierające litery:' wpisz litery odgadniętego wyrazu, które muszą się znaleźć w anagramie.

Znaleziono:

Rozwiązanie: Narzucającym się rozwiązaniem jest 'superata', ale gdyby końcowe rozwiązanie (powstające w diagramie D) było bezsensowne mamy gotowe do wypróbowania dwa inne anagramy.


Przykład 6 - Szkotka.

W tym zadaniu autor podaje krótkie - kilkuliterowe - wyrazy, które należy uzupełnić literami na początku i (lub) na końcu, tak aby powstały nowe słowa wpisywane do diagramu krzyżówki.

Z określenia 'lipa' można w ten sposób ułożyć hasło 'tulipan' (oraz wiele innych) wpisywane do diagramu krzyżówki.

Określenie: Pies

Hasło: 10 literowe, brak dodatkowych znanych liter.

Wyszukiwanie: Należy wykorzystać funkcję 'zlepki liter':

Znaleziono:

Rozwiązanie: W ośmiu znalezionych wyrazach jest pięć rzeczowników.

Gdyby była znana choć jedna dodatkowa litera szukanego hasła (na skrzyżowaniu z innym słowem) można by było natychmiast otrzymać gotowe rozwiązanie.

Do szybkiego wyszukiwania liter krzyżujących się służą funkcje "szybkiego filtru" i "historii".


Przykład 7 - Samosia.

W diagramie krzyżówki autor ujawnia niektóre litery - zwykle samogłoski - już na właściwych miejscach. Podaje też zestaw spółgłosek którymi należy uzupełnić diagram, tak aby powstała krzyżówka.

Określenie: Podano spółgłoski: B, C, Ć, D, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N, Ń, P, R, S, Ś, T, W, Z, Ź, Ż.

Hasło: 9 liter, ujawnione samogłoski jak poniżej. Jest to pierwsze odgadywane hasło, więc w pustych miejscach mogą występować wszystkie podane spółgłoski (ale bez powtórzeń!).

  A     A       O

Wyszukiwanie (1): W Krzyżówkomaniaku można stosować symbole wieloznaczne: #, $, %, ?, *. Wykorzystamy '#' zastępujący dowolną spółgłoskę:

Znaleziono (1):

Rozwiązanie (1): Znaleziono siedem wyrazów, ale w niektórych powtarzają się spółgłoski, co zgodnie z warunkami zadania jest niedozwolone. Przy większej liczbie wyszukanych słów może być kłopotliwe wyselekcjonowanie tych właściwych.

Nie można tu, niestety, zastosować funkcji 'bez powtórzeń', gdyż samogłoska 'A' występuje dwa razy!

Dlatego polecam inny sposób rozwiązywania tego zadania:

Wyszukiwanie (2):

Tu określamy znane położenie samogłosek:

Do pola 'wyrazy zbudowane z liter' wpisujemy wszystkie zadane spółgłoski.

Znaleziono (2):

Rozwiązanie (2): Znaleziono tylko trzy wyrazy. Wyszukiwanie było robione przy założeniu, że nie wykorzystano jeszcze żadnych spółgłosek do innych haseł. Proszę spojrzeć, jeśli z pola 'wyrazy zbudowane z liter' usuniemy litery J, Z, D wykorzystane już wcześniej w innym haśle (np.: 'jazda') to pozostanie tylko jeden wyraz: 'platforma'. W 'szarlotka' i znachorka' występuje 'Z'.

Teraz, po znalezieniu hasła usuwamy z pola 'wyrazy zbudowane z liter' wszystkie spółgłoski występujące w tym haśle. Przecież nie będzie można używać ich w następnych hasłach.


Przykład 8 - Ułóż Sam.

Dosyć trudne i żmudne zadanie. A z Krzyżówkomaniakiem rozwiązuje się je dosłownie w kilka minut!

Autor zadania dzieli alfabet na grupy liter, zwykle po cztery litery w grupie, np.:

1) A, Ą, B, C     2) Ć, D, E, Ę    3) F, G, H, I      4) J, K, L, Ł

5) M, N, Ń, O    6) Ó, P, R, S    7) Ś, T, U, W    8) Y, Z, Ź, Ż

W diagramie krzyżówki ujawnia numer grupy, z której należy wybrać literę wpisywaną do kratki.

Określenie: podział liter na grupy jak powyżej, a fragment diagramu wygląda tak:

4 6 8 8 8 6 7 4 1

Spróbuj drogi Krzyżówkomaniaku, zanim zaczniesz czytać dalej, odgadnąć teraz ten wyraz.

Wyszukiwanie: Dla każdej z 9 pozycji określamy litery, które mogą na niej wystąpić. Służą do tego pola oznaczone symbolem '+', poniżej pól liter.

Zaczynając od pierwszej litery: pochodzi ona z 4 grupy, jest więc to 'J', 'K', 'L' lub 'Ł'. Wpisujemy tą informację tak, jak pokazano poniżej:

Pozycja 1: po zaznaczeniu pola '+' wpisujemy litery grupy 4)

Postępujemy w ten sposób jeszcze 8 razy, do końca:

Znaleziono:

Rozwiązanie: W tego typu zadaniach najczęściej uzyskuje się jeden wyraz będący rozwiązaniem.
W czasie wypełniania diagramu uzyskujemy coraz więcej dodatkowych liter, które wpisujemy bezpośrednio do pól liter.


Przykład 9 - Krzyżówki, w których hasła różnią się jedną literą.

W takim zadaniu nie podaje się określeń dla odgadywanych wyrazów. W diagramie ujawnia się pola z wpisanymi dwiema literami. Zadaniem rozwiązującego jest uzupełnienie pustych pól w taki sposób, aby można było odczytać dwa różne hasła - raz z jedną, raz z drugą literą. Zazwyczaj jest to trudne zadanie .

Określenie: Najczęściej trzeba odgadnąć przynajmniej jedno hasło, aby uzyskać dodatkowe litery do kolejnych haseł. W tym przykładzie jest już znana jedna litera 'R', leżąca na skrzyżowaniu z wcześniej odgadniętym hasłem (w zasadzie parą haseł):

       R       Ń/C

Wyszukiwanie: Na pozycji 4 wpisujemy znaną literę 'R', a na pozycji 8, po zaznaczeniu pola '+' wpisujemy dwie mogące tam wystąpić litery 'Ń' i 'C':

Znaleziono:

Rozwiązanie: Nietrudno chyba wyszukać z tego zestawu 'czerwiec' i 'czerwień'. Rozwiązanie podane na tacy!

 

Przykłady dotyczące zastosowania funkcji 'Historia' i 'Szybki filtr' opisano
w instrukcji obsługi (po pobraniu wersji demo).

 Tu jest do pobrania : Wersja demonstracyjna 3.
20

A tu można zamówić :
Wersję pełną 3.21

Aktualizacja :
18 października  2006;

Autor: Waldemar Zieliński
   Strona główna
  Metody wyszukiwania słów   Historia   Przykłady
   Bazy danych   Tezaurus użytkownika   Wygląd programu   Wersja demo   Zamówienie